طرحی نو برخاسته از فرهنگی کهن

ایده ابتدایی، طراحی و شیوه تولید هدایای حس، برگرفته از فرهنگی غنی و هنری متعالی است که از دیرباز در متن زندگی مردمان این سرزمین جاری بوده است. لزوم پویایی در هنر ما را بر آن داشته است تا در عین پایبندی به میراٍ گرانسنگ کشورمان، با بهره گیری از نوآوری، محصولاتی اصیل و متفاوت خلق کنیم.

حس؛ تولیدکننده هوم دکور، اکسسوری و هدایای تبلیغاتی فاخر

هنر دست استادکاران ایرانی

افتخار ما این است که در حس، با تکیه بر مهارت استادکاران توانمند و هنرمندان خبره، تمامی مراحل تولید در داخل کشور صورت گیرد. به منظور بهینه ساختن فرآیند و کیفیت تولید، در کنار هنر دست، فناوری روز را به استخدام گرفته ایم.

حس؛ تولیدکننده هوم دکور، اکسسوری و هدایای تبلیغاتی فاخر

تعامل با مراکز مهم فرهنگی و هنری

میراث گرانبهای فرهنگ و هنر این سرزمین، در هر گوشه جهان توجه صاحبنظران را به خود معطوف داشته است. مجموعه حس به منظور شناسایی و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی، تعاملی سازنده را با مراکز مهم فرهنگی و هنری داخل و خارج از کشور اعم از موزه ها، گالری ها، کتابخانه ها و … در پیش گرفته است.

حس؛ تولیدکننده هوم دکور، اکسسوری و هدایای تبلیغاتی فاخر

کیفیتی شایسته

حس، خود را متعهد می داند تا با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه که با محیط زیست نیز سازگارند، کیفیتی شایسته برای ارائه به دوست داران فرهنگ و هنر ایرانی را تضمین نماید.

حس؛ تولیدکننده هوم دکور، اکسسوری و هدایای تبلیغاتی فاخر

هدیه ای ارزنده و متفاوت

هر یک از تولیدات حس، یک اثر هنری و محصولی کاربردی برای زندگی امروز است. هدیه خود را اصیل، فاخر و متمایز انتخاب کنید.

طرحی نو برخاسته از فرهنگی کهن

ایده ابتدایی، طراحی و شیوه تولید هدایای حس، برگرفته از فرهنگی غنی و هنری متعالی است که از دیرباز در متن زندگی مردمان این سرزمین جاری بوده است. لزوم پویایی در هنر ما را بر آن داشته است تا در عین پایبندی به میراٍ گرانسنگ کشورمان، با بهره گیری از نوآوری، محصولاتی اصیل و متفاوت خلق کنیم.

هنر دست استادکاران ایرانی

افتخار ما این است که در حس، با تکیه بر مهارت استادکاران توانمند و هنرمندان خبره، تمامی مراحل تولید در داخل کشور صورت گیرد. به منظور بهینه ساختن فرآیند و کیفیت تولید، در کنار هنر دست، فناوری روز را به استخدام گرفته ایم.

تعامل با مراکز مهم فرهنگی و هنری

میراث گرانبهای فرهنگ و هنر این سرزمین، در هر گوشه جهان توجه صاحبنظران را به خود معطوف داشته است. مجموعه حس به منظور شناسایی و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی، تعاملی سازنده را با مراکز مهم فرهنگی و هنری داخل و خارج از کشور اعم از موزه ها، گالری ها، کتابخانه ها و … در پیش گرفته است.

کیفیتی شایسته

حس، خود را متعهد می داند تا با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه که با محیط زیست نیز سازگارند، کیفیتی شایسته برای ارائه به دوست داران فرهنگ و هنر ایرانی را تضمین نماید.

هدیه ای ارزنده و متفاوت

هر یک از تولیدات حس، یک اثر هنری و محصولی کاربردی برای زندگی امروز است. هدیه خود را اصیل، فاخر و متمایز انتخاب کنید.

طرحی نو برخاسته از فرهنگی کهن

ایده ابتدایی، طراحی و شیوه تولید هدایای حس، برگرفته از فرهنگی غنی و هنری متعالی است که از دیرباز در متن زندگی مردمان این سرزمین جاری بوده است. لزوم پویایی در هنر ما را بر آن داشته است تا در عین پایبندی به میراٍ گرانسنگ کشورمان، با بهره گیری از نوآوری، محصولاتی اصیل و متفاوت خلق کنیم.

هنر دست استادکاران ایرانی

افتخار ما این است که در حس، با تکیه بر مهارت استادکاران توانمند و هنرمندان خبره، تمامی مراحل تولید در داخل کشور صورت گیرد. به منظور بهینه ساختن فرآیند و کیفیت تولید، در کنار هنر دست، فناوری روز را به استخدام گرفته ایم.

تعامل با مراکز مهم فرهنگی و هنری

میراث گرانبهای فرهنگ و هنر این سرزمین، در هر گوشه جهان توجه صاحبنظران را به خود معطوف داشته است. مجموعه حس به منظور شناسایی و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی، تعاملی سازنده را با مراکز مهم فرهنگی و هنری داخل و خارج از کشور اعم از موزه ها، گالری ها، کتابخانه ها و … در پیش گرفته است.

کیفیتی شایسته

حس، خود را متعهد می داند تا با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه که با محیط زیست نیز سازگارند، کیفیتی شایسته برای ارائه به دوست داران فرهنگ و هنر ایرانی را تضمین نماید.

هدیه ای ارزنده و متفاوت

هر یک از تولیدات حس، یک اثر هنری و محصولی کاربردی برای زندگی امروز است. هدیه خود را اصیل، فاخر و متمایز انتخاب کنید.

تیم «حس»

تیم حس

محمد سربی
مدیرعامل و بنیان‌گذار

 • متولد ۱۳۶۱ در تهران
 • sorbi@hess-home.me

حمید شیرازی
مدیر داخلی

 • متولد ۱۳۷۶ در تهران
 • shirazi@hess-home.me

بنیامین قربانی
مسئول پشتیبانی

 • متولد ۱۳۷۳ در تهران
 • ghorbani@hess-home.me
تیم حس

فرناز تابنده
عضو تیم فروش

 • متولد ۱۳۷۰ در تهران
 • tabandeh@hess-home.me

امیر معراجی‌فر
مدیر مالی

 • متولد ۱۳۷۱ در تهران
 • meraji@hess-home.me
تیم حس

سیدمحمدمهدی رشیدی فرد
عضو تیم مالی

 • متولد ۱۳۷۶ در دزفول
 • rashidi@hess-home.me
تیم حس

محسن شبستری‌راد
مدیر تولید

 • متولد ۱۳۶۳ در تهران
 • shabestari@hess-home.me

محمد شریفی
مدیر طراحی

 • متولد ۱۳۶۶ در فسا
 • sharifi@hess-home.me

منوچهر فتحی
عضو تیم تولید

 • متولد ۱۳۶۴ در کرمانشاه
 • fathi@hess-home.me
تیم حس

مصطفی امامی
عضو تیم تولید

 • متولد ۱۳۶۰ در تبریز
 • emami@hess-home.me

میلاد جعفری
عضو تیم تولید

 • متولد ۱۳۷۰ در فسا
 • jafari@hess-home.me
تیم حس

احسان حسینی
مدیر هنری

 • متولد ۱۳۶۱ در تهران
 • hosseini@hess-home.me

سروش خطابی
عکاس و فیلمبردار

 • متولد ۱۳۶۱ در تهران
 • khatabi@hess-home.me

راضیه شفیعی
مدیر تیم فروش

 • متولد ۱۳۷۱ در شیراز
 • shafiei@hess-home.me

محسن جامعی
مشاور بازار

 • متولد ۱۳۷۰ در تهران
 • jamei@hess-home.me