نمایش 1–8 از 16 نتیجه

سفره نارگل

موجود

6,300,000 ریال
افزودن به سبد خرید
وزن 500 گرم
متریال

پارچه پنبه‌ای صد درصد خالص

ابعاد

110×160 سانتی‌متر

نوع چاپ

چاپ دیجیتال مستقیم (جوهر پیگمنت)

امکان شستشو

قابل شتسشو

امکان بازیافت

قابل بازیافت

سفره پرنیان

موجود

5,600,000 ریال6,300,000 ریال
وزن 500 گرم
متریال

پارچه پنبه‌ای صد درصد خالص

اندازه

110 در 160 سانتی متر, 120 در 120 سانتی متر

نوع چاپ

چاپ دیجیتال مستقیم (جوهر پیگمنت)

امکان شستشو

قابل شتسشو

امکان بازیافت

قابل بازیافت

سفره سِلما

موجود

6,300,000 ریال
افزودن به سبد خرید
وزن 750 گرم
متریال

پارچه پنبه‌ای صد درصد خالص

ابعاد

160×110 سانتی‌متر

نوع چاپ

چاپ دیجیتال مستقیم (جوهر پیگمنت)

امکان شستشو

قابل شستشو

امکان بازیافت

قابل بازیافت

سفره بوستان

اتمام موجودی

6,300,000 ریال
وزن 700 گرم
متریال

پارچه پنبه‌ای صد درصد خالص

ابعاد

160×110 سانتی متر

نوع چاپ

چاپ دیجیتال مستقیم (جوهر پیگمنت)

امکان شستشو

قابل شستشو

امکان بازیافت

قابل بازیافت

سفره سروناز

اتمام موجودی

5,750,000 ریال
وزن 500 گرم
متریال

پارچه پنبه‌ای صد درصد خالص

ابعاد

100×100 سانتی‌متر

نوع چاپ

چاپ دیجیتال مستقیم (جوهر پیگمنت)

امکان شستشو

قابل شتسشو

امکان بازیافت

قابل بازیافت

سفره تهران

اتمام موجودی

5,750,000 ریال
وزن 700 گرم
متریال

پارچه پنبه‌ای صد درصد خالص

ابعاد

130×130 سانتی متر

نوع چاپ

چاپ دیجیتال مستقیم (جوهر پیگمنت)

امکان شستشو

قابل شستشو

امکان بازیافت

قابل بازیافت

سفره گلستان

موجود

5,750,000 ریال
افزودن به سبد خرید
وزن 700 گرم
ابعاد

135×115 سانتی‌متر

متریال

پارچه صد درصد پنبه خالص

نوع چاپ

چاپ دیجیتال مستقیم (جوهر پیگمنت)

امکان شستشو

قابل شستشو

امکان بازیافت

قابل بازیافت

سفره شیدا

موجود

5,600,000 ریال
افزودن به سبد خرید
وزن 500 گرم
متریال

پارچه پنبه‌ای صد درصد خالص

ابعاد

120×120 سانتی‌متر

نوع چاپ

چاپ دیجیتال مستقیم (جوهر پیگمنت)

امکان شستشو

قابل شتسشو

امکان بازیافت

قابل بازیافت